Pedagogische doelstellingen

Gastouderbureau Toppie werkt met vier essentiële pedagogische basisdoelen. Wij vinden het belangrijk dat alle gastouders van Gastouderbureau Toppie aan deze doelen aandacht besteden tijdens de opvang.

Women Emotionele veiligheid

Check Waarden en normen overdragen

Man Sociale competenties ontwikkelen

Bulb Persoonlijke competenties ontwikkelen

In ons pedagogisch beleidsplan gaan we dieper in op bovenstaande doelen. De meest recente versie van ons pedagogisch beleidsplan vindt u hier.

Kwaliteitseisen gastouders

Om de kwaliteit van onze gastouders te waarborgen,stellen wij de volgende eisen:

  • De gastouder is minimaal 18 jaar oud.
  • De gastouder spreekt tijdens de opvang Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal.
  • De gastouder is in het bezit van minimaal een diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 of één van de andere voorgeschreven diploma's.
  • De gastouder is in het bezit van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, afgegeven door een wettelijk erkende organisatie.
  • De gastouder is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), net als eventuele huisgenoten, woonachtig op het opvangadres.

Kwaliteit bewaken

Om de kwaliteit van de opvang te waarborgen, legt een medewerker van Gastouderbureau Toppie meerdere keren per jaar een huisbezoek af. Tijdens het huisbezoek wordt gecontroleerd of de gastouder en de opvanglocatie nog aan de gestelde eisen voldoen. Ook is er tijdens het huisbezoek voldoende ruimte om wensen en vragen van de gastouder te bespreken.

GGD-controles

Regelmatig controleert de GGD gastouders en gastouderbureaus, om te controleren of alle regels en wetten die gelden in de kinderopvang nageleefd worden. Naar aanleiding van een inspectie ontvangen de gastouder en het gastouderbureau een inspectierapport. Ons meest recente inspectierapport vindt u hier.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Sinds 2013 werkt ook Gastouderbureau Toppie met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Hiermee is een eenduidige aanpak vastgelegd tegen kindermishandeling en huiselijk geweld in onder andere de kinderopvangsector. Alle gastouders bij Gastouderbureau Toppie worden voor aanvang van de opvangwerkzaamheden op de hoogte gebracht van de inhoud van deze meldcode, in de vorm van een kleine cursus.

Opvang app logo small

Uw administratie veilig en transparant in orde met Opvangapp

Voor het registeren, factureren en overige administratieve handelingen, maakt Gastouderbureau Toppie gebruik van diensten van De Gastoudercentrale en het zeer vriendelijke en complete administratiesysteem Opvangapp.

Log in bij Opvangapp.

De kassiersfunctie van Gastouderbureau Toppie wordt uitgevoerd door De Gastoudercentrale.

Downloads

Pedagogisch beleidsplan:
Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau Toppie

Meldcode:
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Handleiding

GGD Inspectierapporten:
Inspectierapport Gastouderbureau Toppie
 

Opmerkingen over onze kwaliteit? Wij nemen uw klachten altijd serieus!

Gastouders en ouders kunnen bij Gastouderbureau Toppie altijd terecht met
hun klachten. Gastouderbureau Toppie probeert hierbij te werken aan een
voor alle partijen bevredigende oplossing.

Lees meer over onze klachtenregeling.

Gastouderbureau Toppie
nl en pl