Gastouders

Opvang door een gastouder is voor veel ouders een uitkomst door de kleinschaligheid en flexibiliteit van de opvang. Gastouderopvang kan zowel bij de ouder als bij de gastouder thuis plaatsvinden. Voor ouders is het een hele geruststelling als hun kind wordt opgevangen in een veilige omgeving, door één vast gezicht. Omdat gastouderopvang vaak maatwerk is, kunnen veel afspraken in samenspraak met de gastouder en het gastouderbureau worden afgestemd op de wensen van alle partijen.

Gastouder zijn bij Gastouderbureau Toppie betekent:

 • Zelf in te delen werkdagen- en tijden
 • Werken met een eenvoudig administratiesysteem
 • Aanbod van nieuwe klanten die bij je passen
 • Veilige en transparante betalingen
 • Goede bereikbaarheid van jouw eigen contactpersoon
 • Leerzame e-learnings in de Toppie-Academie
  Leerzame e-learnings in de Toppie-Academie

Gastouder zijn bij Gastouderbureau Toppie betekent:

 • Werken met een eenvoudig administratiesysteem speciaal voor gastouders
 • Veilige en transparante betalingen
 • Toewijzing van klanten die bij je passen
 • Werken volgens een flexibel en zelf in te delen rooster, afgestemd met de ouder
 • Goede bereikbaarheid van jouw eigen contactpersoon
 • Leerzame e-learnings in de Toppie-Academie
  Leerzame e-learnings in de Toppie-Academie

Download hier onze brochure voor gastouders!

Word gastouder en profiteer van ons aanbod aan pedagogische materialen

Gastouderbureau Toppie biedt haar gastouders diverse materialen ter ondersteuning van de pedagogische kwaliteit, waaronder:

 • Tijdschriftenpakketten
  Van Gastouderbureau Toppie krijg je elk half jaar een pakket voor jou opvangkind(eren). Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is aangeven welk pakket je graag wenst te ontvangen!
  Je krijgt een ruime keuze aan verschillende tijdschriften voor alle leeftijdscategorieën. Van dieren ontdekken met Wakou of de Wapiti, prachtige illustraties en verhalen in Pompoen, knutselen met Handige Handjes en Pippo voor de allerkleinsten. Alle tijdschriftpakketten zijn gericht op de ontwikkeling van het kind. Creativiteit, begrijpend lezen, kennis opdoen, woordjes leren en puzzelen zijn onderdeel van elk tijdschrift.
 • Dagritmekaarten
  Met de dagritmekaarten van Gastouderbureau Toppie geef je meer structuur aan de dag. Voor kinderen is het prettig om helder te hebben wat de dag hen gaat brengen. Dit geeft rust en overzicht, en het biedt structuur.
 • Heen-en-weer schriftjes
  Door middel van het gebruiken van de heen-en-weer schriftjes die Gastouderbureau Toppie aanbiedt, kan de gastouder de ontwikkeling van het kind beter bijhouden en volgen.
 • Stickeralbum
  Voor elk kind van 2 jaar en ouder is er het Toppie-stickeralbum. Hierin kunnen stickers verzameld worden. Als gastouder kun jij dit middel pedagogisch inzetten, bijvoorbeeld als beloning na opruimen of bij zindelijkheidstraining.

Leuke kleurplaten voor verschillende leeftijden!

Toppie-Academie (e-learnings)

Gastouderbureau Toppie draagt graag bij aan de ontwikkeling van haar gastouders. Deze krijgen daarom de mogelijkheid tot het volgen van korte e-learnings, met verschillende uiteenlopende onderwerpen. Zo is er altijd een thema dat aansluit bij jouw opvang.
De e-learnings bestaan uit een gedeelte theorie, praktijkopdrachten en een toets. Na een succesvolle afronding ontvangt de gastouder certificaat voor deelname.

Het volgende aanbod is beschikbaar:

 • Bewegen met kinderen
 • Brandveiligheid
 • Gezonde voeding
 • Mediaopvoeding
 • TOS
 • Veilig slapen

Krijg 15% korting op een EHBO-cursus

Opleiding tot gastouder

Om als gastouder aan de slag te gaan, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet je onder andere in het bezit zijn van een geldig diploma, zoals Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. 

Indien je nog niet in het bezit bent van een  passend diploma, bestaan er twee verkorte opleidingen die je kunt volgen:

 • Diplomaroute Rivor
  Bij de diplomaroute ga je zelfstandig aan de slag en doe je de examens op locatie. Hiervoor zijn meerdere locaties beschikbaar. Om deze opleiding te volgen heb je minimaal 400 uur oppaservaring nodig in de afgelopen 2 jaar, of wanneer je zelf kinderen hebt minimaal 100 uur. Doordat je zelfstandig aan deze opleiding werkt, heb je veel vrijheid in het inplannen van examens. Je kunt de opleiding al binnen enkele maanden afronden, indien gewenst. Voor meer informatie, klik hier.
 • Gastouderroute Deltion
  De gastouderroute betreft een versnelde mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn, en is volledig gericht op het werken als gastouder. Je volgt wekelijks een online bijeenkomst van 1 à 2 dagdelen, en werkt zelf of met medestudenten aan de modules. Daarnaast loop je ook minimaal 1 dag (8 uur) per week stage bij een erkende gastouder.
  De examens worden (deels) afgenomen in Zwolle en deels online.  Bij dit traject is de verwachting dat je minimaal 4 tot 5 maanden bezig bent, exclusief schoolvakanties. In de praktijk kan dit dan lopen tot 6 tot 7 maanden. Voor meer informatie, klik hier.

In de onderstaande lijst staan alle diploma’s waarmee je gekwalificeerd bent om te werken als gastouder.

Diploma's op mbo-2, -3 of -4 niveau (ook MDGO / MHNO / MSPO / Leerlingwezen)

Helpende breed 2

Helpende sociaal agogisch werk 2

Helpende welzijn 2

Helpende Zorg en Welzijn 2

Verzorgingsassistent(e)

A-Verpleegkundige

Activiteitenbegeleider (AB)

Activiteitenbegeleider (AB)

Agogisch werk (AW)

Akte hoofdleidster kleuteronderwijs

Akte Kleuterleidster A

Akte Kleuterleidster B

Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs

Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen

Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs

Arbeidstherapie (AT)

A-verpleegkundige

A-verpleger

B-verpleger

Diploma A (ziekenverpleging)

Diploma B (ziekenverpleging)

Cultureel werk (CW)

Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)

Inrichtingswerk (IW)

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang

Kinderbescherming A

Kinderbescherming B

Kinderverzorging en Opvoeding

Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)

Kinderverzorgster (KV)

Kinderverzorgster van de centraleraad voor de kinderuitzending

Kultureel werk (KW)

Leidster kindercentra (niet van OVDB)

Leidster Kindercentra van de OVDB

Onderwijsassistent PO/SO (Primair onderwijs/speciaal onderwijs)

Onderwijsassistent

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang

Pedagogisch Werker 3 kinderopvang

Pedagogisch Werker 4 kinderopvang

Pedagogisch werker niveau 3

Pedagogisch werker niveau 4

Residentieel Werk (RW)

Sociaal Agogisch 2

Sociaal Agogisch II

Sociaal Cultureel Werk

Sociaal Dienstverlener (SD)

Sociaal Pedagogisch Werker

Sociaal Pedagogisch werker 3 (SPW-3)

Sociaal Pedagogisch werker 4 (SPW-4)

Sociaal-Cultureel Werker (SCW)

Sociale Arbeid (SA of SA2)

Sociale Dienstverlening (SD, SA SA1 of SAI)

Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)

Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)

Sport- en bewegingsleider (niveau 3)

SPW lang

Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)

Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven

Verpleegkunde

Verpleegkunde A

Verpleegkunde B

Verpleegkunde Z

Verpleegkundige

Verplegende (VP)

Verpleging (VP)

Verpleging A

Verpleging B

Verzorgende beroepen (VZ)

Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ Lang)

Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)

Verzorging (VZ)

Z-Verpleegkundige

Zwakzinnigenzorg

Diploma's op HBO Niveau

Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)

Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)

Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs

Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)

Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)

Akte van bekwaamheid N XI

Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in lichamelijke oefening

Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuteractie A/B)

Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)

Bachelor of Nursing

Creatieve therapie (waaronder Mikojel)

Cultureel Werk (CW)

Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt

Docent Dans

Docent Drama

Docerend musicus

Educatieve therapie (Mikojel)

Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)\

Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leiders op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling

Hoofdonderwijzer

Inrichtingswerk (IW)

Jeugdwelzijnswerk

Kinderverzorging en kinderopvoeding

Kinderverzoring en opvoeding

Kreatief Educatief Werk

Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding), indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

Kunstzinnige therapie

Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)

Leraar lichamelijke oefening (ALO)

Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen

Lerarenopleiding Omgangskunde

Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde

Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde

Maatschappelijk Werk (MW)

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)

NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)

Pedagogiek (HBO-bachelor)

Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek

Pedagogisch management kinderopvang

Pedagogische Academie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Sport en Bewegen

Verpleegkunde

Buitenlandse diploma's

Gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale DiplomaWaardering)

Een buitenlands diploma is geldig wanneer dit gewaardeerd is als gelijkwaardig aan een Nederlands diploma dat kwalificeert.

Een aanvraag voor diplomawaardering kost € 148,83. Als je nu zelf een aanvraag wilt doen, kan dat via de website van het IDW. 

Inkomsten gastouderopvang

Gastouders zijn bij Gastouderbureau Toppie vrij om hun eigen uurtarief te bepalen. Indien gewenst kan Gastouderbureau Toppie de gastouder hierin uiteraard adviseren. De uiteindelijke inkomsten zijn afhankelijk van het aantal kinderen dat opgevangen wordt en het aantal uren dat de gastouder werkzaam is.