Procedura reklamacyjna

Gastouderbureau Toppie opracowało wewnętrzną procedurę składania skarg w kontekście ustawy o opiece nad dziećmi.

Złóż reklamację na piśmie

Indien je een klacht hebt, adviseren we je bij voorkeur dit eerst kenbaar te maken bij de betrokkene(n). Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Je kunt jouw klacht richten aan info@gobtoppie.nl t.a.v. E. Lenkens. De klacht omvat tenminste:

  • datum van indienen
  • naam, adres en telefoonnummer
  • naam van de gastouder, indien de klacht gaat over een gedraging van deze gastouder
  • opvanglocatie waar de klacht over gaat
  • opis reklamacji
Vind je het lastig om de klacht op te schrijven? Neem dan telefonisch contact met Gastouderbureau Toppie op, op telefoonnummer 0413-870068. Een medewerker kan je helpen om de klacht op papier te zetten.

Behandeling van de interne klacht

Jouw contactpersoon bewaakt de manier waarop de klacht wordt afgehandeld en de tijd die dit kost. We dragen er zorg voor de klacht zo snel mogelijk af te handelen. Gastouderbureau Toppie streeft naar een afhandeling binnen 20 werkdagen. Tussendoor wordt de indiener zo veel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang. Als er omstandigheden zijn die dit tegenhouden, dan brengt Gastouderbureau Toppie de persoon met de klacht hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van zes weken afgehandeld.

Lees hier de volledige klachtenregeling.

Najnowszy raport roczny dotyczący skarg sporządzony przez Gastouderbureau Toppie

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Gastouderbureau Toppie nie otrzymało żadnych skarg do wewnętrznego rozpatrzenia, podobnie jak komisja ds. sporów dotyczących opieki nad dziećmi i grup zabaw oraz biuro ds. skarg dotyczących opieki nad dziećmi.