Klachtenregeling

In het kader van de Wet Kinderopvang heeft Gastouderbureau Toppie een interne klachtenregeling opgesteld.

Klacht schriftelijk indienen

Indien je een klacht hebt, adviseren we je bij voorkeur dit eerst kenbaar te maken bij de betrokkene(n). Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Je kunt jouw klacht richten aan info@gobtoppie.nl t.a.v. E. Lenkens. De klacht omvat tenminste:

  • datum van indienen
  • naam, adres en telefoonnummer
  • naam van de gastouder, indien de klacht gaat over een gedraging van deze gastouder
  • opvanglocatie waar de klacht over gaat
  • omschrijving van de klacht
Vind je het lastig om de klacht op te schrijven? Neem dan telefonisch contact met Gastouderbureau Toppie op, op telefoonnummer 0413-870068. Een medewerker kan je helpen om de klacht op papier te zetten.

Behandeling van de interne klacht

Jouw contactpersoon bewaakt de manier waarop de klacht wordt afgehandeld en de tijd die dit kost. We dragen er zorg voor de klacht zo snel mogelijk af te handelen. Gastouderbureau Toppie streeft naar een afhandeling binnen 20 werkdagen. Tussendoor wordt de indiener zo veel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang. Als er omstandigheden zijn die dit tegenhouden, dan brengt Gastouderbureau Toppie de persoon met de klacht hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van zes weken afgehandeld.

Lees hier de volledige klachtenregeling.

Het meest recente klachtenjaarverslag van Gastouderbureau Toppie vind je hier

Gedurende de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 zijn er bij Gastouderbureau Toppie geen klachten binnengekomen voor interne behandeling, noch bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en het Klachtenloket Kinderopvang.