Complaints procedure

Gastouderbureau Toppie has drawn up an internal complaints procedure in the context of the Childcare Act.

Submit a complaint in writing

Indien je een klacht hebt, adviseren we je bij voorkeur dit eerst kenbaar te maken bij de betrokkene(n). Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Je kunt jouw klacht richten aan info@gobtoppie.nl t.a.v. E. Lenkens. De klacht omvat tenminste:

  • datum van indienen
  • naam, adres en telefoonnummer
  • naam van de gastouder, indien de klacht gaat over een gedraging van deze gastouder
  • opvanglocatie waar de klacht over gaat
  • description of the complaint
Vind je het lastig om de klacht op te schrijven? Neem dan telefonisch contact met Gastouderbureau Toppie op, op telefoonnummer 0413-870068. Een medewerker kan je helpen om de klacht op papier te zetten.

Behandeling van de interne klacht

Jouw contactpersoon bewaakt de manier waarop de klacht wordt afgehandeld en de tijd die dit kost. We dragen er zorg voor de klacht zo snel mogelijk af te handelen. Gastouderbureau Toppie streeft naar een afhandeling binnen 20 werkdagen. Tussendoor wordt de indiener zo veel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang. Als er omstandigheden zijn die dit tegenhouden, dan brengt Gastouderbureau Toppie de persoon met de klacht hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van zes weken afgehandeld.

Lees hier de volledige klachtenregeling.

You will find the most recent complaints annual report from Gastouderbureau Toppie here

During the period from 1 January 2022 to 31 December 2022, Gastouderbureau Toppie did not receive any complaints for internal processing, nor did the Childcare and Playgroup Disputes Committee and the Childcare Complaints Desk.